Sprijin pentru meşteşugari şi tineri întreprinzători

Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism (DIMMMAT) a publicat săptămâna trecută procedurile de ajutor de minimis pentru tineri întreprinzători şi susţinerea meşteşugurilor.

Sumar program destinat meşteşugarilor

Programul urmăreşte, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii, conservarea tradiţiilor şi promovarea acestora.

Perioada de desfăşurare a evenimentelor precum şi locaţia vor fi afişate pe site-ul DIMMMAT cu cel puţin 5 zile înainte.

În cadrul târgurilor regionale meşteşugarii vor putea prezenta şi vinde produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea organiza la standul propriu ateliere de lucru. În cadrul atelierelor de lucru artizanii vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor: covoare ţesute manual, covoare înnodate, ii, tapiserii, ştergare; împletituri din sfoară, nuiele, fibre vegetale; dantelărie, ceramică tradiţională şi decorativă etc. Atelierele de lucru trebuie să respecte tradiţia populară, atât în ceea ce priveşte modul de prelucrarea a materialelor, cât şi în produsul final.

Sumar program destinat debutanţilor

Programul acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzătorii debutanţi în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRLD).

Astfel, se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

  • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 44.821 lei/beneficiar;
  • Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Detalii complete despre eligibilitatea la program şi înscriere sunt disponibile aici.

Documentaţie înscriere tineri debutanţi.

Documentaţie înscriere meşteşugari.

Înscrierea în cele două programe se face online la adresa http://programe2015.aippimm.ro/ . La data publicării acestui articol, înscrierea la această adresă nu era functională. Vă recomandăm să contactaţi oficiul local al DIMMMAT din judeţul în care locuiţi pentru a obţine detalii despre înscrierea prin alte mijloace.