Rezultatele celei de-a treia etape a concursului de planuri de afaceri MADE IN RURAL

Rezultatele preliminare ale celei de-a doua etape a concursului “Premii pentru cele mai competitive planuri de afaceri din sectorul non-agricol” sunt disponibile în documentul de mai jos.

Centralizator rezultate etapa a III-a

Participanții la concurs au dreptul la contestație. Contestația poate fi depusă la birourile regionale ale organizatorului în termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor concursului, data poştei. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: datele de identificare ale solicitantului, obiectul contestaţiei, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia; dovezile pe care le întemeiază, datele de contact la care se doreşte a fi comunicat rezultatul contestației (adresă, telefon, fax, email).

Contestația va fi evaluată de o comisie numită prin decizia managerului de proiect, comisie din care nu vor face parte membrii comisiei de evaluare.

După expirarea termenului de contestație, respectiv a soluționării contestațiilor, vor fi afișate rezultatele finale ale evaluarii, atât la avizierele birourilor regionale World Vision România, cât și pe site-ul proiectului.

Regulamentul concursului este disponibil aici.