Octombrie îmbelşugat pentru meşteşugari şi micii întreprinzători din mediul rural

La finalul lunii octombrie 2014, cifra participanţilor la proiectul MADE IN RURAL a depăşit 1300. În cele opt judeţe ale ţării cuprinse în proiect, sute de oameni dornici să îşi găsească un rost în locul natal primesc sprijin ca să îşi găsească de lucru şi urmează cursuri de formare.

World Vision România are ca principal obiectiv al proiectelor sale bunăstarea copiilor şi a comunităţilor din mediul rural. Prin iniţiativa MADE IN RURAL ne dorim să creştem numărul părinţilor care reuşesc să-şi asigure venituri îndestulătoare rămânând aproape de copiii lor.

Lipsa îndrumării părinteşti nu poate fi înlocuită sau ameliorată prin îmbunătăţirea situaţiei financiare. De aceea, oamenii din satele României au nevoie de soluţii pentru prosperitate care să nu îi constrângă la părăsirea, chiar şi temporară, a familiei.

În primele luni ale proiectului MADE IN RURAL, peste o mie de persoane au primit sprijin de la consilieri şi mediatori pentru a identifica uşor oportunităţi de angajare. Adeseori, problema nu este doar lipsa locurilor de muncă, ci şi accesul greu la informaţii despre piaţa muncii. Ne propunem ca până în luna septembrie 2015, peste 200 dintre aceste persoane să fie angajate.

Alternativa la angajare, mai ales pentru tinerele mame, de care depind cei mici, este lucrul de acasă. Cursurile de ţesătorie manuală organizate în şaisprezece comunităţi rurale din Constanţa, Cluj, Dolj, Ialomiţa, Iaşi, Vâlcea şi Vaslui, urmăresc întocmai concretizarea unei alternative.

Meşteşugul ţesutului la război are o veche tradiţie în majoritatea regiunilor ţării, astfel că, pentru unele participante, cursurile nu au făcut decât să reînvie deprinderi căpătate de la mame sau bunici. Beneficiul suplimentar a fost retrăirea spiritului comunitar mai degrabă inexistent în ultima vreme.

Pentru meşteri populari instruiţi în cadrul proiectului şi în scopul stimulării micilor meşteşugari din mediul rural, anul viitor vom înfiinţa şaisprezece ateliere de lucru – câte două în fiecare dintre judeţele vizate. Atelierele vor fi dotate cu echipamente şi materia primă necesară din fondurile proiectului.

Proiectul MADE IN RURAL este cofinanţat din fonduri structurale europene şi desfăşurat cu sprijinul partenerilor Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale ASDR Dezmir şi Ascendo S.R.L.