Peste 800 de persoane participă la proiectul MADE IN RURAL

Primele activităţi la care au luat parte au fost sesiunile de informare, consiliere şi mediere profesională. Urmărim determinarea traseului profesional optim pentru fiecare beneficiar şi medierea obţinerii unui loc de muncă.

Cei mai mulţi dintre participanţi, deşi nu au o sursă constantă de venit, nu ştiu ce opţiuni au pentru a-şi găsi de lucru. Sesiunile de îndrumare în carieră şi-au dovedit cu atât mai mult oportunitatea, oferindu-le informaţii despre realizarea unui CV, căutarea activă a unui loc de muncă, prezentarea la interviu şi furnizorii de servicii de ocupare profesională.

Ulterior participării la sedinţele de consiliere, cei interesaţi să înveţe o meserie pot opta pentru cursurile organizate gratuit în cadrul proiectului: ţesătorie manuală, lucrător în pensiune turistică şi competenţe antreprenoriale.

Cursurile de ţesătorie şi antreprenoriat au început deja în şase comunităţi rurale cuprinse în proiect: Salva şi Nicula (Bistriţa-Năsăud), Corbu (Constanţa), Argetoaia (Dolj), Cepleniţa (Iaşi) şi Copăceni (Vâlcea). La finalul instruirii, toţi cursanţii se vor putea înscrie în concursul de planuri de afaceri planificat pentru următoarea etapă.

Absolvenţii cursurilor de lucrător în pensiune şi ţesut vor fi sprijiniţi de experţi în elaborarea planurilor de afaceri. În urma evaluării lucrărilor înscrise, vor fi selectate şi premiate cu câte 10.000 de lei cele mai reuşite 200 de proiecte de afaceri.

In etapa finală aproiectului, vor fi create şaisprezece ateliere meşteşugăreşti în care beneficiarii îşi pot continua activitatea dispunând gratuit de resursele necesare. Vom susţine acest demers şi prin înfiinţarea unei reţele de cooperare între micii întreprinzători. Astfel, ei vor putea să facă schimburi de experienţă şi să contureze o strategie comună de dezvoltare.

Fundaţia World Vision România desfăşoară iniţiativa „MADE IN RURAL” în cadrul Programului pentru agricultură şi dezvoltare economică care promovează investiţiile în capitalul uman din mediul rural cu scopul dezvoltării economiei locale competitive, sustenabile pe termen lung şi în acord cu valorile şi tradiţiile locale. Prosperitatea familiilor este esenţială pentru bunăstarea copiilor, întrucât le oferă acestora şanse egale la educaţie şi dezvoltare, iar copiii se află în centrul tuturor acţiunilor noastre.