Documente necesare

Actele necesare la înscrierea în proiect sunt

 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de naştere
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copie după ultima diplomă de studii

În funcţie de categoria socio – profesională din care fac parte, participanţii la proiect trebuie să furnizeze următoarele documente:

Persoanele care se ocupă cu agricultura în gospodărie pentru consum propriu

 • declaraţie pe propria răspundere că se încadrează în această categorie
 • adeverință emisă de primăria din localitatea de domiciliu care atestă încadrarea în registrul agricol ca agricultor de subzistență

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

 • declaraţie pe propria răspundere că se încadrează în această categorie
 • adeverință din partea unui furnizor de servicii de ocupare acreditat prin care se confirmă că persoana este înregistrată în vederea găsirii unui loc de muncă

Şomerii tineri

 • declaraţie pe propria răspundere că se încadrează în această categorie
 • adeverinţă de şomaj /carnet de şomaj sau adeverinţă din partea AJOFM care atestă faptul că primeşte ajutor de şomaj

Şomerii de lungă durată

 • declaraţie pe propria răspundere că se încadrează în această categorie
 • adeverinţă de şomaj / carnet de şomaj sau adeverinţă din partea AJOFM care atestă faptul că este şomer de lungă durată

Persoanele inactive (casnice)

 • declaraţie pe propria răspundere că se încadrează în această categorie

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi coordonatorii regionali (link).