Cluj

În primul an de proiect, peste 1800 de persoane din mediul rural au fost ajutate să îşi caute de lucru. Consilierii din proiect i-au îndrumat pe clujeni să-şi stabilească obiective clare în ce priveşte parcursul profesional, iar mediatorii i-au sprijinit pe cei dornici să se angajeze.

Întrucât şansele de angajare cresc direct proporţional cu nivelul instruirii, în continuarea etapei de consiliere – mediere, beneficiarii proiectului au urmat cursurile de iniţiere şi formare profesională gratuite, organizate de World Vision România chiar în comunităţile rurale în care aceştia locuiesc.

Patru comune din judeţul Cluj au găzduit sesiuni de formare în ţesătorie manuală, turism şi antreprenoriat. La Băişoara, Iara, Nicula şi Fundătura, clujenii şi-au îmbogăţit cunoştinţele cu ajutorul lectorilor Asociaţiei pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale ASDR Dezmir şi Ascendo S.R.L., partenerii proiectului.

În vara anului 2015, proiectul MADE IN RURAL va aduce locuitorilor din Băişoara un atelier de creaţie şi meşteşuguri, dotat cu echipamente şi materie primă, în care participanţii la cursuri, dar şi alţi meşteri pricepuţi din regiune pot susţine revitalizarea tradiţiilor meşteşugăreşti.